Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel, AMOS

 

Handelend onder het Kamer van Koophandelnummer 52700534 
RSIN nummer 850558827

Het AMOS bestuur bestaat uit zes personen.
Kerkgenootschappen zijn vrijgesteld van het publiceren van de namen van de bestuurders.

Klik hier voor het Financieel verslag 2018
Klik hier voor het Bestuursverslag 2018

Contact ons via info@amossjoel.nl 

Beloningsbeleid AMOS; Het gehele bestuur oefent zijn/haar taken geheel op vrijwillige basis uit.
AMOS heeft twee personen in loondienst. Overige werkzaamheden lopen via declaratie.

SJOEL: AMOS IS EEN SJOEL VOOR IEDEREEN

We zijn in 2011 met AMOS gestart vanuit de behoefte om het Jodendom en daarmee ook het sjoelgebeuren tot iets te maken waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Waarbij iedereen, vaste en incidentele bezoekers, vroom en vrij, jong en oud van harte welkom is en vooral gelijk is. De gelijkwaardigheid van een ieder ongeacht levensstijl, kapitaalkrachtigheid, positie en kennis binnen het sjoelgebeuren vormt voor AMOS de basis van het joodse denken.

Niemand is te vroom, niemand is niet vroom genoeg.

AMOS wil iedereen de mogelijkheid geven naar sjoel te gaan, geïnspireerd  en betrokken te raken. Deel te nemen aan de dienst op de manier die bij hem of haar past, anoniem of actief, als onderdeel van een gemeenschap die om elkaar geeft.

AMOS ziet sjoel als een positieve beleving, gericht op participatie bijvoorbeeld door veel te zingen en iedereen zoveel mogelijk bij de dienst te betrekken.